Helyalapú szolgáltatások kint és bent
Automatikus idegenvezető megoldások
Járműkövetés
Flottamenedzsment

NavCenter Fleet App 

iPhone-ra és iPad-re: NavCenter Fleet on the App Store (apple.com)

Android telefonra és tabletre: NavCenter Fleet on the Google Play Store

Web felület: https://fleet.navcenter.hu

Application Privacy Declaration

of Navcenter Fleet App

 

The Publisher under this Privacy Policy as the data controller in terms of publishing and making the below specified Application available, whereas data processor of its contractual partners as licensee in terms of using it:

name:                    Navcenter Kft.

seat:                       6000 Kecskemét Vágó utca 2-4.

availability:           info@navcenter.hu

(hereinafter: “Navcenter”)

The Navcenter Fleet App (hereinafter: "Application”) displays on the users’ mobile phone the location of device or vehicles based on signal data transferred by GPS devices.

 

The purpose, function of the Application is that, as a result of processing vehicle positions via the server of either Navcenter or the licensee, the licensee can use the data with the aim of logistics tracking, planning, managing warnings, protection of property.

 

 

The justification of the GPS based tracking lays in reaching either of the above goals, the realization of which with other means could take place with great difficulties and dubious results for the licensee.

 

This Privacy Policy describes how location information is collected, used when you install or use the Application.

 

 

Installing the Application

After downloading from the application store, upon installation, the Application requests to send push notices, the purpose of which is to receive warnings.

The user can enter afterwards with the username (email address) and password combination received for the use of the system. The password reminder is also sent to the registered email address.

 

 

Operation of the Tracking

Each user can see the vehicles in accordance with his or her authorization in the Application – the authorization is specified in the contract between the Navcenter and the licensee.

On the data sheet of the vehicle (after clicking on the given vehicle), the driver can be call: the Application invites the telephone application with the telephone number written in. Similarly, the email address of the driver can also be written in and, upon clicking, the Application sends e-mail, i.e. invites the set email application.

 

Starting parking

The user can start parking but the Application does not directly send SMS but, based on the coordinates of the vehicle, the parking zone is automatically filled in, the network has to be selected by the user. Afterwards, when the vehicle has been selected, the Application opens the SMS sending application.

 

 

Personal Information the Application Collects

The application only displays data on the device of the user. The data storage on the Navcenter server takes place in relation to the current year and the previous calendar year, whereas the licensee shall provide information on the storage on the licensee’s server.

 

During navigation to vehicle, the Application starts navigation between the positions of the own device and the position of the vehicle in the default navigation app (Google maps, Apple maps), whereas, in the frontend, the exact location data are used – but no data is stored.

 

 

Navcenter processes the following data:

in relation to registering the user account: username, password (hashed);
in relation to user activity in the user account: username, login time, logout time, activities (downloaded reports): stored in the current year + previous 1 calendar year);
driver data registered by a user (e-mail address and optionally: name, telephone number);

position data related to plate numbers;

analytical evaluation of the Application and crash log data on frontend: Navcenter uses Firebase Crashlytics, Firebase Performance Monitoring and Firebase Cloud Messaging (privacy policy available under https://firebase.google.com/support/privacy) to collect the time, city, device type of using the Application, or the event of the crash based on unque IDs.

 

In relation to your download of the Application, the operator of the application store may process your personal data, in accordance with its own privacy policy – in relation to which Navcenter has no liability.

 

Navcenter does not use permissions that give access to user (data subject) or device data for undisclosed, unimplemented, or disallowed features or purposes.

 

 

Navcenter does not collect any sensitive data.

 

Beside the licensee, Navcenter does not share any types of personal data with third parties except if permitted by law.

 

The Application is provided free of charge for the data subjects.

 

Information on Data Subject Rights

In general, personal data shall be confidential and it shall be ensured that data subjects may exercise their rights:

 

To request access to the personal data held.
To request rectification of the personal data held, however, the data subject shall warrant that they are true and accurate.
To request erasure of the personal data provided or to the extent that they are no longer necessary for the purpose for which processed, or when it is no longer legally permitted to process them on the following link: manage.navcenter.hu.
To request cancellation or limitation of the processing of the personal data.

 

If you have given us your consent to process your personal data for any purpose, you also have the right to withdraw such consent at any time.

Finally, we inform you that you have the right to file a claim before the responsible data protection regulatory authority (www.naih.hu) or initiate a lawsuit at the competent court.

 

For more information about our privacy practices, please, read our Privacy Policy. If you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us at the above availability.

 

Effective date: 14th Sept 2023

 

A Navcenter Fleet App

Alkalmazás Adatvédelmi Nyilatkozata

 

A Közzétevő, mint a lent meghatározott Applikáció közzététele és elérhetővé tétele vonatkozásában adatkezelő, míg felhasználása során szerződéses partnerei mint licenciajogosultak adatfeldolgozója, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozásában:

név:                        Navcenter Kft.

székhely:              6000 Kecskemét Vágó utca 2-4.

elérhetőség:         info@navcenter.hu

(a továbbiakban: “Navcenter”).

 

A Navcenter Fleet App (a továbbiakban: "Applikáció”) megjeleníti a felhasználók mobiltelefonján a járművekbe szerelt GPS eszközök által továbbított jeladatok alapján az eszköz,- illetve járműlokalizációt.

 

Az Applikáció célja, funkciója az, hogy a járműpozíciókat a Navcenter vagy a licenciajogosult szerverén keresztüli adatfeldolgozás révén a licenciajogosult logisztikai utánkövetés, tervezés, riasztások kezelése, vagyonvédelem céljából használja fel..

 

A GPS alapú nyomonkövetés indoka a fenti célok bármelyikének elérése más módszerekkel nagy nehézségekkel és kétséges eredménnyel lenne csak megvalósítható a licenciajogosult számára.

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat leírja, hogyan történik a helyadatok gyűjtése, felhasználása abban az esetben, ha a felhasználó az Applikációt telepíti vagy használja.

 

Az Applikáció telepítése

Az applikációáruházból való letöltést követően, a telepítéskor az Applikáció engedélyeket kér a push üzenetek küldésére, amelyek célja riasztások fogadása.

A felhasználó a rendszer használatához kapott felhasználónév (email cím) és jelszó párossal tud ezt követően belépni. A jelszóemlékeztető is a regisztrált email címre kerül kiküldésre.

 

A járműkövetés működése

Minden felhasználó a saját jogosultsága szerinti járműveket látja az Applikációban – a jogosultság meghatározása a Navcenter és a licenciajogosult közötti szerződésben kerül meghatározásra.

A jármű adatlapján (adott járműre kattintás után) fel lehet hívni a sofőrt, a beírt telefonszámmal az Applikáció meghívja a telefonalkalmazást. Ugyanígy a sofőr email címe is beírható, kattintással az Applikáció e-mailt küld, azaz meghívja a beállított email alkalmazást.

 

Parkolás indítása

A felhasználó a járműre parkolást tud indítani, de nem közvetlenül az Applikáció küldi az SMS-t, hanem a jármű koordinátája alapján automatikusan kitöltődik a parkolási zóna, a hálózatot a felhasználónak kell kiválasztania. Ezt követően a jármű kiválasztása után az SMS küldő alkalmazást nyitja meg az Applikáció.

 

 

 

 

Az Alkalmazás által gyűjtött személyes adatok

Az Applikáció a felhasználó saját eszközén csak megjelenít adatokat: Az adatok tárolása a Navcenter szerverén a folyó év és az azt megelőző naptári év vonatkozásában történik, míg licenciajogosult szerverén való tárolásról ezen licenciajogosult köteles tájékoztatást nyújtani.

 

A járműhöz navigáció során csupán az Applikáció az alapértelmezett navigációs appban (Google maps, Apple maps) indít navigációt a saját eszköz és a jármű pozíciója között, míg előtérben a pontos helyadatok kerülnek használatra – adatok tárolására azonban nem kerül sor.

 

 

A Navcenter az alábbi adatokat kezeli:

a felhasználói fiók regisztrációja kapcsán: felhasználónév, jelszó (hash-álnevesítve);
a felhasználói fiók aktivitása kapcsán: felhasználónév, bejelentkezési időpont, kijelentkezési időpont, tevékenységek (letöltött riportok): tárolva: folyó év + megelőző naptári 1 év;
felhasználó által rögzített sofőradatok (e-mail cím és opcionálisan: név, felefonszám) és hozzárendelt rendszám;
pozícióadatok rendszámhoz rendelten;
az Applikáció analitikai elemzése és felhasználói oldali összeomlásáról naplózási adatok: a Navcenter a Firebase Crashlytics, a Firebase Performance Monitoring és a Firebase Cloud Messaging (adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://firebase.google.com/support/privacy) segítségével gyűjti egyedi azonosító alapján az Applikáció használatának idejét, városát, eszköztípusát, illetve az összeomlás eseményét.

 

Az Applikáció letöltésével kapcsolatosan az applikációs áruház kezelheti az Ön adatait annak adatkezelési irányelvei alapján, amely vonatkozásában a Navcenter nem tartozik felelősséggel.

 

A Navcenter nem használja fel a felhatalmazást a felhasználó (érintett) vagy az eszköz adataihoz való hozzáféréshez olyan funkciókhoz vagy célokból, amelyeket nem tártak fel, nem építettük még be, illetve nincsenek engedélyezve.

 

A Navcenter nem gyűjt semmilyen különleges adatot.

 

A Navcenter a licenciajogosulton kívül nem oszt meg semmilyen személyes adatot harmadik személyekkel, kivéve ha az jogszabályban engedélyezett.

 

Az Applikációt az érintettek ingyenesen használhatják.

 

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Általánosságban a személyes adatok bizalmasak és biztosítani kell, hogy az érintettek gyakorolhatják jogaikat, hogy:

hozzáférést kérjenek a kezelt személyes adatokhoz.
a kezelt személyes adat helyesbítését kérjék, azonban az érintettnek kell szavatolnia, hogy azok valósak és pontosak.
a személyes adat törlését kérjék feltéve, illetve annyiban, amennyiben a kezelés céljából a továbbiakban nem szükségesek, illetve kezelésük a továbbiakban nem megengedett az alábbi linken: manage.navcenter.hu.
a személy adat törlését vagy kezelésének korlátozását kérjék.

Ha Ön bármely célból hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.

Végül tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van kérelmet előterjeszteni a kijelölt adatvédelmi hatóságnál (www.naih.hu), illetve peres eljárást kezdeményeznie.

 

Adatkezelési gyakorlatunkról bővebben adatkezelési tájékoztatónkban olvashatnak. Amennyiben kérdése merülne fel vagy panaszt kíván előterjeszteni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatban a fenti elérhetőségen.

 

Hatályba lépés: 2023. szeptember 14.

 

Szállítmányozó cégként kiemelten fontos, hogy mindig pontos és friss adatokkal rendelkezzünk az épp úton lévő teherautóinkról és ha kell kapcsolatba is léphessünk velük. A NavCenter használata ezt nap mint nap lehetővé teszi, így fontos segítője lett a munkánknak. A...

J&S Speed Kft.

A TopMap ZRt.-nél kiemelten nagy futásteljesítményű céges autóink vannak. Mivel a kollégák digitális térképek helyszíni felmérésével foglalkoznak, így állandóan úton vannak. Nem ritka az éves 100.000 km-es menetteljesítmény sem. Ráadásul az autókat munkaidőn kívül saját használatra is igénybe vehetik...

TopMap ZRt.

A Vakond Kft. munkagépei havonta sok ezer liter gázolajat fogyasztanak, ami a mai üzemanyagárak mellett önmagában tetemes költség cégünknek. A visszaélélések megakadályozására tökéletesen bevált a NavCenter, hiszen használatával ponosan tudjuk követni, hogy mennyi üzemagyag van egy-egy munkagépünk tankjában. Fontos...

Vakond Kft.
Elolvasom

1117 Budapest, Szerémi út 7/B 103
Telefon: +36 20 458 9967 // Mobil: +36 20 458 9968 // E-mail: info@navcenter.hu 

Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00 // Szombat - Vasárnap: Zárva